Prvi sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Investin Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 31 Srpanj 2017

LOGin

LOGin
U Garešnici, 28.07.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Garešnice, održan je prvi sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Investin Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG.

Na sastanku su detaljno prezentirane sve projektne aktivnosti s posebnim fokusom na predstojeću provedbu aktivnosti planiranih u prvom periodu trajanja projekta, usuglašena je metodologija upravljanja projektom (arhiviranje, interna evaluacija i izvještavanje),  potvrđene su uloge i obveze svih partnera, dogovoren je način komunikacije, te je i formalno uspostavljen Zajednički upravljački Tim za implementaciju Projekta.

Projekt „Investin Lipik, Orašje & Garešnica“ – Investin LOG implementira se u okviru Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Opći cilj Projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju i povećanju zaposlenosti kroz stvaranje efikasnog i učinkovitog poduzetničkog eko sistema u prekograničnom partnerskom području (Orašje, Garešnica, Lipik), a njegovi specifični ciljevi su unapređenje strukture i kvalitete poslovnih usluga u poduzetničkim potpornim institucijama prekograničnog partnerskog područja i povećanje konkurentnosti i rasta MSP-a u prekograničnom partnerskom području.

Ukupna vrijednost Projekta je 731.906,95 EUR-a, od čega EU financira 85 % vrijednosti Projekta (622.120,89 EUR-a), a Općina Orašje kao njegov nositelj i partneri Grad Lipik i Poduzetnički centar Garešnica sufinanciraju isti u iznosu od 15 % (109.786,06 EUR-a). Provedba Projekta započela je 01.07.2017. godine, a njegovo ukupno trajanje je 28 mjeseci.