Usvojen rebalans Proračuna u iznosu od 6.538.090,00 KM

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Rujan 2017

Vijece8 17 1

Vijece8 17 1
Izvršenje Proračuna za prvih šest mjeseci ove godine i rebalans Proračuna bile su prve dvije radne točke Osme sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 21. rujna 2017. godine. Dnevni red od 14 točaka usvojen je na početku sjednice,

a nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika s prethodne sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su raspravljali o Izvršenju Proračuna koje je na kraju usvojeno. Rasprava je vođena i za izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu. Proračun je izmjenama uvećan za 77.320,00 KM i sada iznosi 6.538.090,00 KM. S druge strane uvećani su i rashodi za 80.230,00 KM prije svega na poziciji kapitalnih izdataka i tekućih transfera, ali u konačnici zadržan je suficit Proračuna u iznosu 7.090,00 KM. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna usvojena je nakon rasprave.

Općinsko vijeće pokrenulo je postupak statusne promjene Doma zdravlja Orašje na način da se Dom zdravlja podijeli na dvije samostalne javne ustanove: dom zdravlja i ljekarnu zdravstvenu ustanovu. U ovaj postupak se moralo krenuti po nalogu inspekcijskog nadzora kako bi se rad ljekarne, koja je bila u sklopu Doma zdravlja, uskladio sa federalnim Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Izmjenom Odluke o dodjeli lokacija za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice, Vijeće je na zahtjev Javnog poduzeća "Komunalac" smanjilo omjer podjele prihoda ostvarenog upravljanjem tržnicom Općini Orašje sa dosadašnjih 20% na 10%.

Zbog isteka mandata ili razrješenja, Općinsko vijeće je donijelo odluke o raspisivanju javnih natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova: Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalac" Orašje, Upravnog vijeća Javne ustanove "Dom zdravlja" Orašje, Dječji vrtić "Pčelica" Orašje, te Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku.

Zaključcima su usvojena Izvješća o radu Javnog poduzeća "Vodovod i odvodnja" Orašje i Javne ustanove "Dom zdravlja" Orašje, a pokrenut je i postupak izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje.

Na kraju sjednice, vijećnici su usvojili odgovor na prigovor Ilije Damjanovića iz Tolise u postupku izbora i imenovanja Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Vodovod i odvodnja" Orašje kao neosnovan, a taj će odgovor biti poslan u Ured Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. 

Vijece8 17 2

Vijece8 17 2