Proglašeno stanje prirodne nesreće - suša

Ispis
Objavljeno Petak, 22 Rujan 2017

Susa2015

Susa2015
Općinski načelnik Stanko Vincetić donio je Odluku o proglašenju prirodne i druge nesreće uzrokovane sušom na prostoru općine Orašje. Prirodna nesreća proglašena je zbog dugotrajnog sušnog perioda bez dovoljnih količina padalina

za normalan razvoj i sazrijevanje poljoprivrednih kultura, što je dovelo do umanjenog  prinosa i kvalitete ratarskih, izuzev ozimih, voćarskih i povrtlarskih kultura sa bitnim odstupanjem od trogodišnjeg prosjeka. Sušom je zahvaćen veći dio obradivih površina na prostoru općine Orašje. Općina će aktivirati povjerenstva za procjenu šteta koja će prikupiti podatke u što kraćem roku i dostaviti ih nadležnim županijskim i federalnim tijelima uprave.