UDNP kroz LIR projekt poziva mala i srednja poduzeća za unapređenje tehnološke opremljenosti i obuke prekvalifikacije radne snage

Ispis
Objavljeno Srijeda, 04 Listopad 2017

Obrada drveta

Obrada drveta
U okviru projekta  „Lokalni integrirani razvoj” (LIR) kojeg provodi UNDP BiH, a primarno financira Europska unija (EU), objavljen je Poziv malim i srednjim poduzećima o iskazivanju interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja

tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za potrebnu radnu snagu u 2017. i 2018. godini. Ovaj poziv će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim poduzećima (MSP) sa područja općine Orašje, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila i IT sektor) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom. Na taj način bile bi realizirane investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, te programi obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage radi postizanja većeg stupnja produktivnosti i kreiranja radnih mjesta, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP. Krajnji rok prijave je 19. listopada, a tekst javnog poziva, uvjeti, potrebna dokumentacija s obrascima, način prijave mogu se iščitati na službenoj stranici UNDP-a, ili na ovome LINKU