Šteta od suše skoro tri i pol milijuna maraka

Ispis
Objavljeno Petak, 03 Studeni 2017

Stozer2.2017

Stozer2.2017
3.492.476,44 KM ukupna je obračunata šteta uzrokovana sušom na području općine Orašje. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta, nakon proglašenja elementarne nepogodne 22. rujna, popisalo je štete po mjesnim zajednicama,

a potom i obračunalo štete po kategorijama poljoprivredne proizvodnje. Broj domaćinstava zahvaćenim prirodnom nesrećom je 3.225, a broj osoba 12.905, međutim procjenjuje se da je taj broj i veći ali bilo je puno onih koji nisu prijavili štetu na poljoprivredi smatrajući da im šteta neće biti nadoknađena, kao što je to bio slučaj u ranijim godinama. Ovo konačno izvješće bilo je i jedina radna točka na sjednici Općinskog stožera civilne zaštite održanom u zgradi Općine. Nakon razmatranja, Stožer je zaključkom dao pozitivno mišljenje na Konačno izvješće i uputilo ga na usvajanje Općinskom vijeću Orašje. To je i postupak za zahtjev o nadoknadi štete kojeg će Općina Orašje uputiti Vladi Županije, odnosno Vladi Federacije radi dodjele jednokratne novčane pomoći za sanaciju štete. Razlog tome je što Općina Orašje svojim Proračunom, malo manjim od sedam milijuna maraka, nije u mogućnosti nadoknaditi štetu poljoprivrednicima, a da zadrži redovito funkcioniranje. Članovi Stožera civilne zaštite prije usvajanja Konačnog izvješća o šteti, usvojili su i Zapisnik s prethodne sjednice. Pod točkom razno razmatrali su informaciju o popisanoj šteti za pomor pčelinjih zajednica uslijed hladna vremena i niskih temperatura u iznosu od 194.000,00 KM i informaciju o šteti nakon olujnog vremena krajem lipnja koja iznosi 1.959.995,18 KM. S obzirom na to da u oba slučaja nije proglašeno stanje elementarne nepogode, nema temelja za slanje zahtjeva za pomoć višim razinama vlasti, a Općina Orašje i dalje traži drugi način pomoći tim poljoprivrednicima iako bi to bila skromna i simbolična pomoć.