Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 29 Siječanj 2015

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-194/15

Orašje, 29.1. 2015. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08,  3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

  24.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 5. veljače  (četvrtak) 2015. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica naseljenih mjesta na području općine Orašje,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Orašju,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima,
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području Mjesne zajednice Vidovice,
 7. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Crvenom križu županije Posavske,
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane nagrade uspješnim studentima i jednokratne novčane pomoći studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2014./2015. godini,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu jednokratne novčane nagrade uspješnim studentima i jednokratne novčane pomoći studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2014./2015. godini,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju  i imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju člana Odbora za financije i proračun,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih cesta (LC) na području općine Orašje za 2015. godinu,
 15. Izvješće o dodjeli novčane pomoći za obnovu oštećenih i uništenih stambenih prostora na području općine Orašje u 2014. godini,
 16. Informacija o dostavljenim tužbama djelatnika općine.

Dopredsjednik OV Orašje

Mehmed Memišević