Naziv
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju
Rekonstrukcija ceste i parkinga prema MI "PRIMA VIP" - I faza
Izvođenje radova na sanciji sanitarnih čvorova u zgradi Općine Orašje
Nabava lož ulja za grijanje
Rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju
Izgradnja ceste u Boku-Poljice
Isporuka i montaža aparata za kavu
Nabava goriva za vozila
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini hitne usluge
Nabava robe široke potrošnje
Nabava uredskog materijala i pribora
Vršenje tiskarskih usluga
Isporuka i montaža klima uređaja
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže
Rekonstrukcija krova na zgradi Osnovne škole Oštra Luka-Bok
Nabava računalne opreme
Popravak kolske vage na Carinskom terminalu
Izgradnja priključka hladnjače za voće na vodovodnu mrežu
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Sportske ulice u Matićima
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine
Pružanje bankarskih usluga
Nabava opreme za provođenje programa javnih radova
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2018./2019.godini
Redovno održavanje asfaltiranih cesta
Redovno održavanje javne rasvjete
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije
Rekonstrukcija ulice Sportske u Matićima
Pružanje usluga baždarenja kolske vage na Carinskom terminalu Orašje
Nabava licence za antivirusni program
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje
Izrada elektroinstalacija za semafor i koševe u Sportskoj dvorani u Orašju
Nabava kompjuterske opreme