Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Prosinac 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1534/17

Orašje, 21.12. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

11.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 28. prosinac  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog  Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje,
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukciju TK mreže Orašje MSAN Granični prijelaz Orašje,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje priključnog SN 10 (20) kV kabela za MBTS 10 (20)/0 4kV „Vinković 3“ Orašje,
  9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje,
  10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku.

PREDSJEDNIK