Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 30 Ožujak 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-360/18

Orašje, 29. 3. 2018. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 9. travnja (ponedjeljak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći: 

D N E V N I   R E D 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2018. – 2020. godine,
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo općine Orašje,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2017. godinu,
 11. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2017. godini.

Napomena: Materijali za točku 7, predloženog dnevnog reda sjednice, dostavljeni s materijalima za 12. sjednicu Općinskog vijeća.

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                    Mario Oršolić