Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 22 Svibanj 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-586/18

Orašje,  22. 5. 2018. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

14.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 29. svibnja   (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o   izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i  službi za upravu za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godinu,
 7. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Školski centar  fra Martina Nedića Orašje,
 8. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole  Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i predsjednika i imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva općine Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Općine Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana – predsjednika Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje,
 13. Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2017. godinu,
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić "Pčelica" Orašje za 2017. godinu. 

Predsjednik

Mario Oršolić