Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 17 Srpanj 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02 -798/18

Orašje, 17. 7. 2018. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 24. srpnja (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. - 31.03.2018.godine,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora,
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po Javnom pozivu,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.“Centar za kulturu“Orašje za 2017. godinu.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić