Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 19 Rujan 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-976/18

Orašje, 13. 9. 2018. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 20. rujna (četvrtak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. - 30.06.2018.godine,
 4. Prijedlog Odluke o Urbanističkom planu Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Orašja,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća J.U. “Centar za socijalni radi“ Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća J.U.Centar za kulturu Orašje
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu.

Predsjednik

Mario Oršolić