Usvojen Urbanistički plan Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 20 Rujan 2018

Vijece 16 18 1

Vijece 16 18 1
Na svojoj 16. sjednici održanoj 20.9.2018. godine, vijećnici su usvojili dnevni red od 12 točaka, a nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa prethodne sjednice, usvojili su i Urbanistički plan Orašje.

Dokument Urbanistički plan Orašje donesen je još početkom 2002. godine, a njegove prve izmjene i dopune Općinsko vijeće Orašje donijelo je 2014. godine. Urbanistički plan obuhvata naselja Orašje, Ugljaru i manji dio Donje Mahale ukupne površine 553 ha. Općinsko vijeće je u periodu do 2016. godine donijelo tri provedbena urbanistička plana, četiri regulacijska plana i dvije izmjene i dopune postojećih regulacijskih planova. U dosadašnjem periodu došlo je do promjena okolnosti na terenu koje, u većoj ili manjoj mjeri utiču na predložena rješenja i obuhvat postojećeg UP Orašje, te se nametnula potreba za izmjenama i dopunama UP-a. Uočeni su određeni nedostaci, kao i nova rješenja koja nisu u skladu sa važećim urbanističkim planom. Bilo je potrebno promijeniti namjenu izgradnje određenih površina, regulacije prometa, uređenja površina za parkiranje i slično, te unijeti donesene izmjene i dopune RP Gospodarska zona i Zona za poduzetništvo I. Zbog toga, Vijeće je usvojilo Odluku o Urbanističkom planu Orašje kojom je to sve popravljeno, a zatim i odluku o provođenju tog plana.

Nakon obrazloženja i rasprave, vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prvih šest mjeseci ove godine. U tom periodu Općina Orašje ostvarila je prihode u iznosu od 3.892.198 KM i u odnosu na planirani iznos od 6.617.500 KM daju indeks izvršenja 59. Rashodi su iznosili 1.597.593 KM sa indeksom ostvarenja 49, što znači da je Općina u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila suficit od 1.155.322 KM.

Vijeće je donijelo i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Centar za socijalni rad" iz razloga što dosadašnjem peteročlanom Upravnom vijeću ističe četverogodišnji mandat.

Na osobni zahtjev Mirijam Filipović Dominković razriješena je dužnosti člana Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje, a na početku sjednice priložila je prisegu za vijećnicu Općinskog vijeća nakon što je ranije na vijećničko mjesto ostavku podnio Josip Živković. Odmah po razrješenju Mirijam Filipović Dominiković, Općinsko vijeće je raspisalo Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje.

Za predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Centar za kulturu imenovan je Goran Topić iz Orašja, jedini kandidat koji se prijavo na natječaj, dok su: Katica Dominković, Mirijam Filipović Dominković, Ilija Oršolić i Amela Maloparić imenovani u Školski odbor Srednje strukovne škole, a Katica Prgić, Ljiljana Ivanović, Alen Aljukić i Lucija Mijić Džoić imenovani u Školski odbor Školskog centra fra Martina Nedića Orašje. I u jednom i u drugom školskom odboru ostalo je po jedno mjesto upražnjeno što će naknadnim natječajem morati biti popunjeno.

Na kraju sjednice, Vijeće je usvojilo Izvješće o radu Javnog poduzeća "Radiopostaja Orašje" d.o.o. Orašje za 2017. godinu.

Vijece 16 18 2

Vijece 16 18 2