Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 09 Studeni 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1168/18

Orašje, 8.11. 2018. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 15. studenog (četvrtak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava i obveza nad društvom Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar,
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. Orašje II,
  7. Prijedlog odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Luci/Mate/Nedić,
  8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Peri/Ive/Nedić,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Smailu/Hilmija/Širbegović,
  10. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Svetlani/Dragislav/Kamenjaš.

Predsjednik Mario Oršolić