Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 05 Prosinac 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1225/18

Orašje, 29.11. 2018. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 6. prosinca (četvrtak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -30.09. 2018. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. Orašje II,
  6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Orašje,
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje,
  8. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor postupka dodjele pomoć za obnovu poplavljenih stamenih prostora na području općine Orašje.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić