Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 27 Prosinac 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1318/18

Orašje, 21.12. 2018. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 28. prosinca (petak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
  6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u K.O. Orašje putem javnog nadmetanja –licitacije,
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća JU „Centar za kulturu“ Orašje,
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
  9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut LJZU „Ljekarna Orašje“.

Predsjednik 

Mario Oršolić