Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 17 Svibanj 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-481/19

Orašje, 16.5. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 23. svibnja (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2019. godine,
 5. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na podruju Općine Orašje u 2019. godini,
 6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K.O. Orašje II Draganovci,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Ivi Ivkić,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za javna priznanja,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2018. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić