Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 12 Srpanj 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-682/19

Orašje, 11.7. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

23. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 18. srpnja (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju – stambeno naselje Jug II putem javnog nadmetanja,
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ- Vidovice,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
 7. Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 9. prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša Vidovice o prodaji zemljišta,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju       Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2018. g.
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. i 2018. godinu.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić