Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 27 Rujan 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-922/19

Orašje, 26.9. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 3. listopada (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. godine,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Aneksa revidiranoj Strategiji razvoja općine Orašje 2016. – 2020. godine,
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje dijela Ribarske ulice u Boku,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala u Registar osnovnih škola,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta J.U. „Dom zdravlja Orašje“,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ-e Vidovice,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU „Centar za kulturu Orašje“,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu Orašje“ za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području općine Orašje.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Orsolic