Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 22 Studeni 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1130/19

Orašje, 21.11. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 28. studeni (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2019. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje niskonaponske zračne mreže,
  6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Dom zdravlja,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja za 2018. godinu.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić