Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 23 Prosinac 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1247/19

Orašje. 20. 12. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 30. prosinca (ponedjeljak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH,
 6. Prijedlog Odluke o isplati razlike naknada iz radnog odnosa,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenih objekata uz primjenu načela socijalno-neprofitnog stanovanja,
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje,
 9. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Radioteleviziji Herceg-Bosne d.o.o. Mostar,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje.

PREDSJEDNIK 

Mario Oršolić