Poziv na 28. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 24 Siječanj 2020

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-105/20

Orašje. 23. 01. 2020. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 30. siječnja (četvrtak) 2020. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2020. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim pristojbama,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica naseljenih mjesta Općine Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje-asfaltiranja makadamskih ulica u Boku,
  7. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u K.O. Kostrč,
  8. Nacrt Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu,
  9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju,
  10. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2019. godinu.

PREDSJEDNIK 

Mario Oršolić