Poziv na 29. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 13 Ožujak 2020

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-284/20

Orašje. 12. 03. 2020. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

29. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 19. ožujka (četvrtak) 2020. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2019. godine,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje-asfaltiranja ceste u Kostrču,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC-Lokalnih cesta na području Općine Orašje,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području Općine Orašje,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu,
 11. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2019.godinu,
 12. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima,pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2019. godini.

PREDSJEDNIK 

Mario Oršolić