Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 19 Lipanj 2020

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-548/20

Orašje. 18. 06. 2020. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

30. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 25. lipnja (četvrtak) 2020. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D                                                                                                                                                                           

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ceste u Oštroj Luci,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Orašju društvu Maxi d.o.o.Orašje putem izravne pogodbe,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Damiru Živkoviću iz Orašja putem izravne pogodbe,
 8. Prijedlog Rješenja prava vlasništva u korist MZ Oštra Luka,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC –Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2020.godini,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2019. godinu,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2019. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2019. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2019. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu,
 15. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2019.godinu,
 16. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima,pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2019. godini.

NAPOMENA:

Materijali za točke 3., 14., 15. i 16. predloženog dnevnog reda dostavljeni su ranije (uz materijale za 29. sjednicu).

Predsjednik 

Mario Oršolić