Dobrodošli u e-Dijasporu Općine Orašje

 

Uspostavljanjem online interaktivne platforme e-Dijaspora Općina Orašje nastoji omogućiti što bolju suradnju i komunikaciju te jačati veze prema dijaspori. Cilj  e-Dijaspore je izrada baze podataka pravnih subjekata porijeklom iz općine Orašje kako bismo napravili poveznicu u području očuvanja naše tradicije, kulture i običaja, ali i pokrenuli gospodarsku suradnju poduzeća iz cijeloga svijeta sa lokalnim partnerima. E-Dijaspora pruža učinkovit i kvalitetan servis za izdavanje izvoda iz matičnog ureda Orašje s mogućnošću dostavljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu.

 

 

ematicar                                eRegistar

 

 

UPITNIK ZA PREDSTAVNIKE DIJASPORE 

Projekat Dijaspora za razvoj-D4D je zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Ovaj upitnik ima za cilj prikupljanje informacija o načinima komuniciranja predstavnika dijaspore i dobijanja informacija od općine/grada Vašeg porijekla, da bi se osiguralo komuniciranje i dobijanje informacija od strane općine/grada Vašeg porijekla u skladu sa potrebama predstavnika dijaspore. Odgovori koje dajete su anonimni i koristiti će se isključivo u svrhu unapređenja komuniciranja između predstavnika dijaspore i općine/grada i pružanja usluge općine/grada prema predstavnicima dijaspore. Upitnik možete popuniti klikom na gumb ispod.

 

Upitnik