Stanovnici koji ne borave na području općine Orašje mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga kroz sustav e-Dijaspora

Ispis
Objavljeno Utorak, 01 Prosinac 2020

E dijaspora

E dijaspora
Općina Orašje uspostavila je interaktivnu platformu e-Dijaspora u sklopu koje su e-matičar i e-registar dijaspore. E-Dijaspora pruža učinkovit i kvalitetan servis za izdavanje izvoda iz matičnog ureda Orašje s mogućnošću

dostavljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu. Osobe koje borave u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca „e-Matičar Općine Orašje.“ Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih, uvjerenje o državljanstvu ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju mogu se dobiti putem elektronskog obrasca. Traženi dokumenti bit će dostavljeni putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno s dostavnicom na adresu naznačenu zahtjevu. Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca, te načina plaćanja se nalaze na web stranici e-matičara. Aktivnost e-Dijaspora podržana je kroz projekt Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Uspostavljanjem on-line interaktivne platforme e-Dijaspora Općina Orašje nastoji omogućiti što bolju suradnju i komunikaciju, te jačati veze prema dijaspori. Cilj  e-Dijaspore je izrada baze podataka pravnih subjekata porijeklom iz općine Orašje kako bi bila napravljena poveznica u području očuvanja tradicije, kulture i običaja, ali i pokrenuta gospodarska suradnja poduzeća iz cijeloga svijeta s lokalnim partnerima.