Općina planira očistiti poljoprivredna zemljišta od mina

Ispis
Objavljeno Petak, 26 Veljača 2021

BHMac2021

BHMac2021
Na inicijativu općinskog načelnika Marijana Oršolića u zgradi Općine Orašje održan je sastanak s predstavnicima BH MAC-a, Regionalnog ureda Brčko na temu deminiranja. Jedan od prioriteta u budućem radu Općine

je deminiranje prije svega velikih poljoprivrednih površina koje se još uvijek vode kao sumnjive. Predstavnici BH MAC-a izvijestili su načelnika i službenika za deminiranje da na području općine Orašje vode se tri cjeline zemljišta kao sumnjive: Kopanice-Orašje-Lepnica 1.307.398m2, Vidovice-Talaševićka 2.367.757m2 i Kostrč-Matići-Bok-Oštra Luka 1.517.003m2. Razgovarano je i o novom modelu deminiranja po kojem se više ne obrađuju projekti po projekti nego u ovom obliku cjeline se tretiraju kroz manje projekte. Zaključeno je da će Općina Orašje uputiti i pismenu inicijativu BH MAC-u za posao deminiranja zemljišta na području općine Orašje kako bi to bilo stavljeno u njihove planove, a nakon toga i u realizaciju. Na kraju sastanka načelnik je obećao punu podršku općinske administracije i pomoć u dostavi potrebnih katarskih evidencija u digitalnom obliku pri realizaciji projekata deminiranja.