Općina počela s uklanjanjem objekata i predmeta na javnim površinama bez odobrenja i to na trošak vlasnika

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 08 Ožujak 2021

Rusenjeobjekata

Rusenjeobjekata
Općina Orašje počela je uklanjati objekte, predmete, naprave, štandove, panoe, stupiće, nadstrešnice i sve druge slične predmete koje se nalaze bez odobrenja na javnim površinama. Svi stanovnici koji su bez odobrenja

na javnim površinama, najčešće ispred svojih kuća, lokala, zgrada i firmi, postavili bilo kakav objekt ili predmet na javnoj površini imali su rok do 28. veljače da ga sami uklone. Općina Orašje je u tom vremenu angažirala firmu koja je započela rušenje objekta prvo u svom vlasništvu - bivše trgovine kod kafića Simply, a zatim i natkrivene terase kafića Klub 92, te objekt - kafić Minea. Komunalni redari će zatim na terenu evidentirati i ostale stine predmete: posude za cvijeće, reklamne i druge panoe, građevinski materijal, drva za ogrjev i slično koji će biti uklonjeni na temelju rješenja inspektora u skladu s Odlukom o komunalnom redu. Troškove uklanjanja, sukladno Odluci, snosit će vlasnici ispred čijih kuća, zgrada ili lokala su se nalazili bespravno postavljeni predmeti na javnoj površini.