Naziv
Nabava putničkog motornog vozila za službenu upotrebu
Sanacija divlje deponije
Nabava računara i opreme
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice (dionica II)
Izrada glavnog projekta ceste u Boku - Poljice
Kićenje i uređenje grada
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta
Izrada glavnog projekta sanacije ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje)
Nabava računalne opreme za Carinski terminal
Ponovna izgradnja hrama sv. velikomučenika Georgija
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada organskog porijekla
Obilježavanje Carinskog terminala - tiskarske usluge
Nabava i distribucija pijeska za potrebe groblja u MZ - a na području općine Orašje
Rekonstrukcija ceste Vidovice - Draganovci - Orašje
Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje
Izgradnja makadamske ceste u Boku - Poljice
Izgradnja ceste u Matićima (Mitrovićka)
Održavanje programa DocuNova 2.0 i DataNova
Nabava ručnog paletara
Nabava paletnih regala
Nabava odjeće za djelatnike
Zimsko održavanje cesta na području općine Orašje
Nabava i ugradnja opreme
Krčenje šiblja i grmlja u mini zoni poduzetništva
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje
Izrada glavnog projekta za izgradnju hibridnog fotoelektričnog sustava napajanja 10 kW/15 kWp i sustava grijanja i pripreme sanitarne vode solarnim kolektorima
Dodatne usluge prijevoza učenika na području općine Orašje u školskoj 2016./2017. godini
Priključak na električnu mrežu jumbo i digitalnog bilboarda
Stručni nadzor na izvođenju radova sanacije ulica: Bana Jelačića u Oštroj Luki, Bana Jelačića u Vidovicama i ceste Vidovice - Draganovci
Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2017./2018. godini
Izrada glavnog projekta za program obnove od poplava - FERP (III faza)
Redovno održavanje javne rasvjete
Nabava robe široke potrošnje
Nabava goriva za vozila
Nabava lož ulja za grijanje
Nabava uredskog materijala i pribora
Isporuka tiskarskih usluga
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača, računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova
Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom
Nabava tonera za printere i kopirne aparate
Čišćenje parcele "Moto kampa" u zoni poduzetništva i parcele "Mitrovićka" u Matićima
Izrada glavnog projekta distributivnog centra za povrće
Izrada glavnog projekta hladnjače za voće
Nabava i isporuka opreme za provođenje programa javnih radova općine Orašje
Nabava i isporuka uniformi za pripadnike vatrogasnih postrojbi
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže
Nabava kompjutera
Pružanje bankarskih usluga
Nabava licence ESET NOD32