Digitalna pristupačnost
...
Javna nabava

Javna nabava Grad Orašje

Grad Orašje, u svom djelovanju želi biti javna uprava koja postupa javno, transparentno, koja se ponaša ekonomično, efikasno i efektivno, a sve s ciljem zadovoljena potreba građana. Kako bi gradska uprava mogla postići svoje ciljeve, mora obavljati poslove sukladno propisanim nadležnostima i zakonskim propisima.

Ključni segment rada za postizanje ciljeva je nabava roba, usluga i radova, koje Grad Orašje nabavlja sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama BiH i podzakonskih propisa.

U skladu sa navedenim, Grad Orašje, na Portalu javnih nabava objavljuje sve obvezne dokumente i obavijesti, a službenoj stranici Grada objavljuje sve informacije vezane za postupke javne nabave, obvezne po Zakonu i podzakonskim propisima, kao i one za koje smatramo da su korisne potencijalnim dobavljačima  i korisnicima javnih usluga Grada Orašja, kao što su:

  • Plan javne nabave
  • podatke o postupcima javne nabave i
  • legislativu koja se primjenjuje u postupcima javne nabave.

 Na ovaj način želimo informirati korisnike usluga  o svemu što se obavlja u Gradskoj upravi, na javan i transparentan način.