četvrtak, 03. veljače 2022.

Zabranjen promet kamionima kroz sela Kostrč i Bukovu Gredu, na cesti Orašje-Ugljara-Kostrč-Matići, Sarajevskoj ulici u Donjoj Mahali, Lilićima u Ugljari, putu prema Brvniku u Oštroj Luki
...

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 3.2.2022. godine s usvojenim dnevnim redom od 12 točaka. Vijećnici su usvojili Zapisnik s 11. sjednice, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, a zatim usvojili i Program rada za 2022. godinu. Programom rada za ovu godinu definirane su 42 točke rada Općinskog vijeća Orašje koje se odnose na normativno-pravne i tematsko-izvještajne akte. U prvom dijelu godine mijenjat će se općinski akti u procesu prelaska Općine Orašje u Grad Orašje, dok je drugi dio godine rezerviran za već ustaljene točke: izvješća o izvršenju Proračuna, rebalans Proračuna, te Proračun za 2023. godinu.

Usvojena je i Odluka o organiziranju i funkcioniranju zaštite do požara i vatrogastva na području općine Orašje. Odlukom je uređena nadležnost tijela i službi Općine Orašje u obavljanju poslova zaštite od požara i vatrogastva, program razvoja zaštite od požara i vatrogastva, financiranje zaštite od požara i vatrogastva i druga pitanja od značaja za funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području općine kao i osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe između Vlade Županije Posavske i Općine Orašje.

Duži niz godina Općini Orašje i Vijeću za sigurnost prometa na području općine Orašje obraćaju se mjesne zajednice i građani sa zahtjevom za zabranu prometa teškim vozilima kroz određene ulice na području općine Orašje koje nisu konstruirane za promet vozila velike nosivosti i zbog istog trpe oštećenja.  Zato su vijećnici podržali prijedlog Odluke o reguliranju prometa na području općine Orašje. Tom Odlukom ograničava se odnosno zabranjuje promet vozilima težim od 10 tona određenim cestama i ulicama naseljenih mjesta na području općine. Tako je zabranjen promet vozila koja prekoračuju masu od 10 tona: na cesti Draganovci-Vidovice; u naseljenom mjestu Vidovice u Ulici Augusta Šenoe; na sabirnoj lokalnoj cesti Orašje – Ugljara - Kostrč- Matići (od križanja s magistralnom cestom M14.2 u Orašju do Sportske ulice u Matićima); u naseljenom mjestu Matići u Sportskoj ulici  i Ulici Vladimira Nazora; u naseljenom mjestu Donja Mahala na cesti Donja Mahala – Ugljara odnosno kroz Sarajevsku ulicu do križanja s Ulicom Braće Ribara i Ulicu Augusta Šenoe; u naseljenom mjestu Ugljara u ulici zvanoj Lilići; kroz cijelo naseljeno mjesto Kostrč; u naseljenom mjestu Oštra Luka u Ulici Šošino Brdo (put prema Brvniku), Ulici Stjepana Radića i Radničkoj ulici; u naseljenom mjestu Bok u Ribarskoj ulici; kroz cijelo naseljeno mjesto Bukova Greda. U središtu Orašja ranijim odlukama je već zabranjen promet vozilima težim od 5 tona.  

Usvojena je i Odluka o planu parcelacije kojom se općinsko zemljište veličine 10.272m2 cijepa u manje parcele radi osnivanja novih građevinskih parcela potrebno je izvršiti parcelaciju zemljišta. Novoformiranim parcelama raspolagat će se sukladno Zakonu o stvarnim pravima.

Odlukom o upisu prava vlasništva na stanu Općinsko vijeće Orašje utvrdilo je pravo vlasništva u korist Općine Orašje na stanu površine od 43,00 m² koji je izvorno pripadao Općini Orašje ali nije nikada proveden kroz knjige odnosno nisu bili usklađeni podaci u katastru i gruntovnici.

S obzirom na to da se Crveni križ općine Orašje obratio zamolbom za dodjelom poslovnog prostora u kojem bi obavljali svoju temeljnu djelatnost, na sjednici Vijeća usvojena je Odluka kojom se poslovni prostor površine 79,60 m2 u Osmoj ulica broj 3., u takozvanom Zanatskom centru, daje se u zakup Crvenom križu općine Orašje na pet godina bez plaćanja zakupnine.

Kino dvorana u Orašju nosit će naziv Kulturni centar „Ivo Gregurević“, odlučeno je na sjednici Općinskog vijeća. Vanjska rekonstrukcija Kino dvorane u Orašju je završena, a u planu je i unutarnje uređenje ove dvorane u moderni multimedijalni kulturni centar. Veliki dio sredstava za rekonstrukciju osiguran je i zahvaljujući filmskom festivalu Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Ivo Gregurević je bio glavni organizator festivala i predsjednik Udruge Dani hrvatskog filma.  Filmski festival Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević najznačajniji je kulturni projekt na prostoru općine Orašje koji se održava  u Orašju više od 20 godina. Na festivalu se prikazuje najnovija jednogodišnja filmska  produkcija hrvatske kinematografije i najnoviji filmovi iz kinematografije Bosne i Hercegovine s ciljem što značajnijeg i trajnijeg doprinosa kulturnoj suradnji i buđenju interesa za filmsku umjetnost kod građana, naročito mladih. Period održavanja festivala je u rujnu, kada Orašje ugošćuje veliki broj glumaca, redatelja, producenata i drugih dužnosnika iz javnog života, a projekcije svih filmova su besplatne.  Iz tih razloga Kino dvorana od sada će se zvati Kulturni centar „Ivo Gregurević“.

Zakonom o Gradu Orašje uspostavljen je Grad Orašje koji je pravni sljednik Općine Orašje i preuzima obilježja, nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je sljednik. Donošenje navedenog Zakona prilika je i za usvajanje nekih novih obilježja, između ostalog i grba Grada. Odlukom o pokretanju postupka izbora novog grba Grada Orašje pokrenut je postupak za  izbor novog oblika i izgleda grba Grada Orašje, a koji bi sadržavao prirodna, povijesna, kulturna i druga obilježja Grada Orašje po kojima je prepoznatljiv i mora biti pogodno apliciranju u raznim veličinama i materijalima.

Sjednica je zaključena donošenjem Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pristupanju postupka dodjele koncesije na vađenje šljunka i pijeska na lokaciji u Tolisi i suglasnošću na cijene dodjele i korištenje grobnog mjesta na grobljima u Boku.