četvrtak, 03. ožujka 2022.

Provodi se anketa „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“
...

Općina Orašje obavještava svoje stanovnike da Federalni zavod za statistiku odnosno akreditirani anketari provode anketu i na području općine Orašje pod nazivom: „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“. Mole se svi oni stanovnici koji budu obuhvaćeni ovom anketom da odgovore na postavljenja pitanja anketara uz činjenicu da će njihovi odgovori i podaci biti korišteni samo u statističke svrhe. Anketa će se provoditi od 2.3. do 2.5.2022. godine.