srijeda, 09. ožujka 2022.

Natječaj za izradu idejnog rješenja grba Grada Orašje
...

Općina Orašje pokrenula je postupak javne nabave za izradu idejnog rješenja grba Grada Orašje. Natječajna dokumentacija se može preuzeti na linku.