utorak, 19. travnja 2022.

Druga sjednica Komisije za Međunarodne veze, suradnju i europske integracije u Sarajevu
...

Gradonačelnik Grada Orašja Marijan Oršolić sazvao je u Sarajevu drugu sjednicu Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije pri Savezu općina i gradova Federacije BiH, komisije čije je predsjednik. S članovima Komisije razgovarao je o uspostavi Revolving fonda, te potrebi lokalnih zajednica za tehničkom pomoći u svrhu korištenja tog fonda. Na sjednici su iznijete i informacije o projektu „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u BiH“, obukama Direkcije za europske integracije, te informacija o uspostavi suradnje na projektu „EU za energetsku tranziciju“.