srijeda, 01. lipnja 2022.

Formirana nova, veća Poduzetnička zona Dusine
...

Osamnaesta sjednica Gradskog vijeća Orašje održana je u Kino dvorani Orašje 30.05.2022. godine s usvojenim dnevnim redom od 13 točaka. Predlagač je na početku, zbog određenih nejasnoća, povukao točku prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica u deset naseljenih mjesta, a u Dnevni red je uvršten prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje traktora i stroja za malčiranje, Javnom poduzeću Komunalac. Nakon toga bila je samo jedna inicijativa i to vijećnika HDZ 1990, o povećanju paušala vijećnicima, a zatim se pristupilo razmatranju predviđenih točaka.

Vijećnici su usvojili Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Orašje za razdoblje 1.1.-31.3.2022. godine. Prihodi proračuna u prvom kvartalu 2022. godine iznose 2.443.530,00 KM, što je 27,78 %  od planiranog, a rashodi i izdaci 1.458.915 KM odnosno 16,58 % planiranog Proračuna za 2022. godinu.

Usvojenom Odlukom o formiranju Poduzetničke zone Dusine, Gradsko vijeće je formiralo novu poduzetničku zonu spajanjem: istočnog dijela Zone za poduzetništvo II Orašje u površini od 201 744 m2, prostora Poduzetničke zone III u površini od 150 005 m2  i Zone poslovnih objekata u Regulacijskom planu Jug III u površini od 74 499 m2, što ukupno iznosi 426.248 m2. Prostor je podijeljen na ukupno 55 parcela s tim da su granice razdvajanja između susjednih parcela postavljene kao neobvezujuće radi veće fleksibilnosti prostora. Dosadašnja Poduzetnička zona Dusine bila je formirana 2010. godine i u velikoj mjeri bila je izgrađena i uređena pa su se stvorili uvjeti za donošenjem ove nove Odluke koja će, između ostalog, omogućiti povlačenje određenih novčanih sredstava sudjelovanjem na javnim pozivima viših nivoa vlasti.

Potporu vijećnika dobila je Odluka o ustupanju pokretne imovine Grada Orašja- traktora i malčera, Javnom poduzeću Komunalac Orašje, na korištenje i upravljanje. Vrijednost imovine je 66.000,00 KM i daje se na neodređeni vremenski period, dok postoji obostrani interes, a troškove održavanja, servisiranja, registracije i ostalo, osigurava JP Komunalac.

Vijećnici Gradskog vijeća podržali su i pristupanje izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja Grada Orašje kojim će se prikupljati podatci o komunalnim uređajima i na najsuvremeniji način vršiti davanja tih podataka.

Usvojene su i dvije odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje školskih odobra: onog u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašje i u Srednjoj strukovnoj školi. I jednom i drugom sastavu školskog odbora ističe četverogodišnji mandat, a Gradonačelnik je zadužen da raspiše javne natječaje i imenuje komisije za provedbe natječaja i sastavljanje rang lista koje na konačno imenovanje idu ponovno na sjednicu Vijeća.

Zbog isteka mandata razriješeni su rješenjem dosadašnji članovi Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Vidovicama, a imenovani novi na period od četiri godine: Ljubomir Janjić, Velimir Topić, Đurđica Nedić, Zdenka Babić i Katarina Janjić.

Mijo Oršolić, Sanja Živković, Miroslav Damjanović, Marina Marošević i Olivera Vincetić imenovani su u novi sastav Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi nakon provedenog javnog natječaja.

Magdalena Ilić i Igor Orkić imenovani su članovima Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku, i ujedno upotpunili upražnjene pozicije ranije imenovanog tog Školskog odbora, pa sada mogu raditi u punom sastavu.

Do kraja sjednice vijećnici su usvojili tri izvješća o radu za prošlu godinu: Centra za socijalni rad Orašje, Dječjeg vrtića Pčelica Orašje i Javnog poduzeća Komunalac Orašje.