Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 29. prosinca 2022.

Gradsko vijeće Orašje usvojilo Proračun Grada u iznosu od 10.640.000,00 KM
...

10.640.000,00 KM Proračun je Grada Orašja za 2023. godinu. Odlučeno je to na 25. sjednici Gradskoga vijeća Orašje održanoj 29.12.2022. godine u Vijećnici Omladinskog doma. I prihodi i rashodi su usvojeni u iznosu od 10.640.000,00 KM, a nakon usvajanja Proračuna, vijećnici su usvojili i prateću Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu. Sjednica je završila s izglasavanjem Odluke o prodaji zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije i Zaključkom o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za korištenje prodajnih mjesta (štandova) na lokaciji otvorene tržnice u Orašju.