Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 02. veljače 2023.

Gradsko vijeće usvojilo Izvješće o svom radu za prošlu i Program rada za ovu godinu
...

Dvadesetšesta sjednica Gradskog vijeća Orašje održana 2. veljače 2023. godine započela je u Vijećnici svečanom prisegom novog vijećnika Denisa Ristanića (Nezavisni-Neovisni) koji je dobio mandat nakon što je Emir Beširević podnio ostavku radi odlaska u Skupštinu Županije Posavske.

Dnevni red usvojen je u deset točaka. Pred vijećnicima su se prvo našla dva izvoda iz zapisnika s prethodne dvije sjednice koja su usvojena, a zatim su prešli na točku vijećnička pitanja i inicijative.

Zaključkom je usvojeno Izvješće o radu i realizaciji Programa Gradskog vijeća Orašje za 2022. godinu. U prošloj godini, između ostalog, navedeno je u Izvješću da su vijećnici održali 13 redovnih i jednu svečanu sjednicu i razmatrali 136 materijala. Donijeli su 22 opća akta i propisa, 60 odluka, usvojili 3 programa rada i 11 izvješća, te donijeli 21 rješenje. Postavljeno je ili podneseno 45 vijećničkih pitanja i inicijativa, na koja su odgovori davani usmeno na sjednici, s tim da je za njih 25 traženo i dodatno pismeno pojašnjenje.

Usvojen je i Program rada vijeća za 2023. godinu kroz 36 točaka rada, s tim da je naznačeno da se radi samo o minimalnom okviru rada, a da se očekuje mnogo više.

Odlukom o planu parcelacije formirane su nove parcele u katastarskoj općini Orašje I, a usvojen je i prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u istoj katastarskoj općini putem javnog nadmetanja odnosno licitacije.

Gradsko vijeće Orašje dalo je  suglasnost Gradu Orašje za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva, kod UniCredit Banke u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH koje će služiti kao sredstvo osiguranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje Carinskog terminala u 2023. godini.

Sjednica je završila Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća JU „Centar za kulturu Orašje“ zbog isteka mandata dosadašnjim članovima i dopunjenom točkom dnevnog reda davanjem suglasnosti na prodaju nekretnine.