Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 09. ožujka 2023.

Usvojen Godišnji plan rada Grada Orašja za 2023. godinu
...

Gradsko vijeće Orašje na svojoj redovnoj 27. sjednici održanoj 9.3.2023. godine usvojilo je Godišnji plan rada Grada Orašja za 2023. godinu. Godišnji plan rada usvojen je Zaključkom nakon usvajanja Dnevnog reda od 17 točaka i nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika s 26. sjednice, te vijećničkih pitanja i inicijativa.

Godišnji plan Grada Orašja, između ostalog, sadrži 70 programa koje su definirale nadležne gradske službe, od čega su 62 programa iz Strategije razvoja Grada Orašje za period 2021.-2027. godina, te 8 programa iz programskih dokumenata i nadležnosti službi. Kad su u pitanju planirane normativne i tematske aktivnosti, u Godišnjem planu rada Grada Orašje za 2023. godinu planirano je ukupno 169 aktivnosti, koje su sve normativne.

Zaključkom je usvojeno Izvješće o realizaciji Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje Grada Orašja za 2022. godinu, a zatim i prijedlog Plana i programa ZKP-a za 2023. godinu. Planom i programom obuhvaćeno je: održavanje čistoće – čišćenje javnih površina; odvodnja atmosferskih i otpadnih voda s javnih površina; održavanje groblja/mezarja i pasivnih groblja; upravljanje i održavanje javne rasvjete; dekoriranje ulica za Božićno – Novogodišnje blagdane; obavljanje kafilerijskih usluga.

Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Orašja za period 2023.-2043. godine. Planskim dokumentima, kao produktima prostornog planiranja određuje se strukturalna podjela, namjene i načini korištenja i upravljanja zemljištem te kriterij i smjernice za uređenje i zaštitu prostora. Kako je Prostorni plan općine Orašje donesen 1991.godine isti je prevaziđen i zastario te je bilo potrebno donijeti novi planski dokument koji će urediti namjenu, način korištenja i upravljanja zemljištem koji se nalazi u obuhvatu Grada Orašja, stoji u obrazloženju ove Odluke.

Radi osnivanja novih građevinskih parcela bilo je potrebno izvršiti parcelaciju zemljišta u katastarskoj općini Orašje I, pa je Gradsko vijeće podržalo Odluku o planu parcelacije, a zatim i prodalo zemljište veličine 935 kvadratnih metara u Orašju I izravnom pogodbom Katarini Živković iz Kostrča radi oblikovanja parcele po cijeni od 50,00 KM po kvadratu.

Donesene su dvije odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije za što je zadužen gradonačelnik Grada Orašja da raspiše javne pozive.

Dana je suglasnost za sklapanje Sporazuma o unapređenju pružanja vodnih usluga između Grada Orašja i J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje, u sklopu provedbe Projekta MEG 2 – Projekta općinskog okolišnog upravljanja, koji provodi UNDP BiH, a Grad Orašje je uključen kao partnerska jedinica lokalne samouprave.

Implementacijom „Projekta općinskog okolišnog upravljanja MEG II“ kojeg zajednički financiraju Veleposlanstvo Švicarske u Bosni i Hercegovini, Veleposlanstvo Švedske u Sarajevu i Veleposlanstvo Republike Češke u Bosni i Hercegovini, kao i Europska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi UNDP BiH, u koji je Grad Orašje uključen kao partnerska JLS, utvrđena je potreba ispitivanja javnog mnijenja građana i građanki o radu njenog zastupničkog tijela odnosno Gradskog vijeća Orašje. Godišnje anketiranje stupnja zadovoljstva građana i građanki radom Gradskog vijeća Orašje predstavlja trajno uspostavljeni mehanizam koji će omogućiti  pravovremeni uvid u očekivanja i zadovoljstvo građana i građanki postojećim radom vijeća, te identificiranje područja koja treba razvijati i poboljšati. Anketa će se provoditi najmanje jednom godišnje, u drugoj polovini kalendarske godine, u skladu sa  utvrđenom metodologijom MEG II projekta, koja obuhvaća tipski obrazac upitnika, sam proces anketiranja, izradu izvještaja sa komparativnom analizom i preporuke za unapređenje rada Gradskog vijeća.

Usvojeno je Izviješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2022. godinu kao i Izvješće o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama, a zatim i Konačno izvješće o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom u 2022. godini. Šteta na kukuruzu, soji, duhanu, povrću, bundevama, djetelini, voću šibi i pčelinjim proizvodima utvrđena je u iznosu od 7.275.919,00 KM.

Na kraju sjednice vijećnicima su predstavljene dvije informacije: o donošenju Plana integriteta Grada Orašja, te o izradi Izvješća o razvoju Grada Orašja za 2021. godinu.