Digitalna pristupačnost
...

petak, 21. travnja 2023.

Utvrđeni nazivi ulica i za preostale mjesne zajednice: Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda
...

Dvadesetosma sjednica Gradskog vijeća Orašje održana je 20. travnja 2023. godine u Vijećnici Omladinskog doma s usvojenim dnevnim redom od 15 točaka. Vijećnici su nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika s 27. sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa raspravljali, a zatim i usvojili Izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-31.12.2022. godine. U prošloj godini ostvareni su prihodi od 8.146.581,00 KM, a rashodi 8.077.020,00 KM što prikazano u indeksnim poenima iznosi 90 s obzirom na to da je su i prihodi i rashodi za prošlu godinu planiranu u visini od 9.016.000,00 KM.

Usvojeno je i Izvješće o utrošku tekuće pričuve za prošlu godinu u iznosu od 38.700,00 KM, a Gradonačelnik je iz pričuve najviše financirao obljetnice, sportske događaje, konferencije, tiskanje knjiga i pomoć u liječenju socijalnim slučajevima.

Nakon usvajanja Financijskog izvješća za prošlu godinu, Gradsko Vijeće Orašje usvojilo je i Izvješće o radu Gradonačelnika i službi za upravu u 2022. godini. U Izvješću je navedeno, između ostalog, da je Gradonačelnik zadovoljan urađenim u protekloj godini. Godišnji plan rada Gradskog vijeća i Program rada Gradonačelnika za 2022. godinu bili su okosnica rada i djelovanja, ali je poduzeto niz komplementarnih aktivnosti, a sve s ciljem poticanja rasta i razvoja sredine. U najvećoj mjeri planirane aktivnosti su uspješno ostvarene, no nikako ne treba zaboraviti i na niz neplaniranih aktivnosti koje su se pojavile a uspješno riješene.

Kako bi uskladili stanje na terenu i službene nazive ulica u naseljenim mjestima Gradsko vijeće utvrdilo je i nazive ulica u preostalim mjesnim zajednicama. Većina ulica nosi isti naziv ali dosadašnji nazivi razlikovali su se u smislu da su ulice u nekim mjesnim zajednicama napisane sve velikim slovima, negdje su ispisane malim, a negdje i brojkama. Tako je u Orašju utvrđena 51 ulica koja se od sada piše samo slovima, a ne brojkama, u Ugljari 12 ulica, Matićima 15, a Jenjić i Bukova Greda koji dosad nisu imali nazive ulica dobili su po dvije ulice.

Odlukom je utvrđen javni interes za izvođenje radova u svrhu polaganja priključnih kebela za izgradnju trafostanice Elektroprivrede HZ HB Mostar, a drugom odlukom prodaja tri gradska građevinska zemljišta za izgradnju stambeno-poslovnih zgrada putem javnog nadmetanja – licitacije u k.o. Orašje I.

Poslovi upravljanja grobljem na području MZ Ugljara povjereni su JP Komunalac d.o.o. Orašje, odlučeno je na sjednici Gradskog vijeća, a na temelju odluke Vijeća Mjesne zajednice Ugljara.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje razriješeni su te obaveze zbog isteka četverogodišnjeg mandata, a za nove imenovani: Goran Topić, Ana Dominiković i Marko Filipović. U Upravno vijeće Centra za socijalni rad Orašje za člana je imenovana Ana Džijan iz Boka, dok su ostali članovi imenovani na jednoj od ranijih sjednica Gradskog vijeća, čime je i ovo Upravno vijeće kompletirano i može raditi u punom sastavu.

Vijećnici su dali suglasnost na Gradonačelnikov Pravilnik o vlastitim prihodima, a sjednica je zaključena usvajanjem Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje za 2022. godinu i Odlukom o prodaji gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje kuglane u okviru kompleksa Beer fest u Orašju.