Digitalna pristupačnost
...

srijeda, 24. studenog 2021.

Nacrt Proračuna za 2022. godinu veći od 7,5 milijuna maraka
...

Deseta sjednica Općinskog vijeća održana je 24.11.2021. godine s usvojenim dnevnim redom od 13 točaka. Dosadašnji dopredsjednik Općinskog Vijeća Miralem Puran podnio je ostavku na to mjesto, a za novog dopredsjednika izabran je vijećnik Alen Aljukić (SDA). Nakon usvajanja Zapisnika s 9. sjednice Vijeća, vijećničkih pitanja i inicijativa, te Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prvih devet mjeseci ove godine, vijećnici su pristupili raspravi o nacrtu Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu.  Ukupni prihodi i primici sa dijelom akumuliranog suficita iz 2020. godine i ranijih godina, koji se predviđaju nacrtom Proračuna za 2022. godinu iznose 7.581.860 KM, a isto toliko iznose i rashodi. Nacrt je usvojen kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna, a u tom periodu bit će provedene i javne rasprave. 

Usvojenom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora  određene odredbe Odluke usklađene su sa zakonom i pojašnjavaju neke odredbe radi pravilne primjene temeljne odluke.

Na jednoj od prethodnih sjednica, Općinsko vijeće Orašje donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izuzimanju i davanju na korištenje poslovnog prostora "Nova trgovina" Orašje u 10. ulici, zvanom "Dugački dućan", na temelju koje je predmetni poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Orašju, Osma ulica broj 1., površine 94,40 m2, u zemljišnoknjižnim evidencijama upisan kao vlasništvo Općine Orašje. Nakon što su riješeni imovinsko-pravni odnosi, poslovni prostor (bivši Klub 92) može se dodijeliti u zakup. Općinsko vijeće usvajanjem Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, ovaj poslovni prostor dodijelilo je Udruzi umirovljenika-penzionera općine Orašje na pet godina bez naknade. Odlučeno je tako budući da se radi o udruzi koja okuplja jednu od najranjivijih kategorija građana, s namjerom pomaganja i zaštite prava osoba starije životne dobi, brige o položaju i poboljšanju životnih uvjeta umirovljenika, kao i poduzimanja aktivnosti koje pozitivno djeluju na mentalno i tjelesno zdravlje umirovljenika, što je u interesu i Općine Orašje.  

Odlukom o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora Općinsko vijeće je poništilo Odluku kojom je dodijelilo prostor Medžlisu Islamske zajednice Orašje budući da se prostor ne koristi isključivo za namjenu za koju je dodijeljen.

Na prijedlog Mjesne Zajednice Bok poslovi upravljanja grobljima na području MZ Bok: Novo groblje i Staro selo, Odlukom Općinskog vijeća Orašje povjereni su tvrtki Javno poduzeće Komunalac Orašje.

Van snage stavljena je i Odluka o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje iz 2014. godine jer nisu ostvareni očekivani rezultati kroz povećanje zaposlenosti. Veći dio ugovora zaključen po osnovi novog upošljavanja nije realiziran u cijelosti, jer je tijekom implementacije ugovora u roku od 6 mjeseci dolazilo do smanjivanja broja djelatnika u odnosu na početni broj kada je ugovor zaključen.

Općinski načelnik zadužen je za raspisivanje Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radiopostaja d.o.o. Orašje i  članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku jer dosadašnjem sastavu nadzornog i školskog odbora uskoro istječe mandat.

Za članove Školskog odbora Osnovne škole Orašje, nakon provedene natječajne procedure, imenovani su:  Darjan Ivić, Maid Mujkić, Dražen Topić , Danijela Peranović i Ivica Šošić.

Na kraju sjednice usvojeno je Konačno izvješće o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2021. godine. U Izvješću, između ostalog, stoji da je procijenjena šteta na području općine Orašje 6.551.937,63 KM, da je štetu prijavilo 7.881 domaćinstvo dok drugi nisu htjeli prijaviti štetu smatrajući da neće dobiti nadoknadu štete kao i prethodnih godina.