Digitalna pristupačnost
...

utorak, 21. svibnja 2024.

Grad Orašje dobit će skoro 610 tisuća eura bespovratnih sredstava od Europske investicijske banke
...

Samo jedna točka dnevnog reda bila je predložena za održavanje 42. sjednice Gradskog vijeća po hitnom postupku 21.5.2024. godine i to: prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na zaključeni Sporazum o grantu. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na zaključeni Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan u Luksemburgu i Orašju između Europske investicijske banke i Grada Orašja, kojim Europska investicijska banka dodjeljuje u korist Grada Orašja bespovratna sredstva u iznosu od 609.925,00 EUR za financiranje projekta „Dizajn i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode i uspostavu mreže priključaka vodoopskrbnog sustava u Kostrču – Općina Orašje.

Grad Orašje je pristupio davne 2009. godine projektu WATSAN kojim se vrši poboljšanje vodoopskrbe i kanalizacijske mreže, te prečistača pitke i otpadne vode, na području cijele BiH, odnosno FBiH. Tim pristupanjem projektu, predviđeno je sklapanje Ugovora o kreditu sa EIB-om na temelju Odluke Općinskog vijeća 2009.godine, nakon čega su potpisani Ugovori i realizirani svi projekti. Na kraju ovog projekta, podnesen je zahtjev EIB-u za dodjelu grant sredstava, prije 3 godine, koji je odobren, a uz koji treba dostaviti i pravno vanjsko mišljenje o cijelom procesu, koje opet može izdati samo ovlaštena odvjetnička kancelarija prihvaćena od strane EIB-e. Kako bi oni mogli završiti ovaj proces, neophodno je dostaviti i odluku Gradskog vijeća o odobravanju navedenog Sporazuma što su vijećnici i usvojili.