Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 22. prosinca 2022.

Zajednički sastanak komisija za EU integracije Saveza općina i gradova iz RS i Federacije
...

U Sarajevu je održan zajednički sastanak komisija za EU integracije Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH na kojem je sudjelovao i gradonačelnik Grada Orašja koji je predsjednik Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije. Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti oba Saveza, a razgovarano je i o projektima na lokalnom nivou u okviru fondova Europske unije. Na kraju je razmatran dnevni red zajedničke konferencije na temu „Uloga jedinica lokalne samouprave u procesima europskih integracija“.