Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 06 Listopad 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1188/17

Orašje, 5.10. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

9.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 12. listopada  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Odluke o ustupanju Športsko kulturnog centra Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru „fra Martina Nedića“ Orašje,
  4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Bešireviću,
  7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

Predsjednik

Mario Oršolić