Poziv na 31. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 28 Srpanj 2020

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-817/20

Orašje. 23. 07. 2020. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

31. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 30. srpnja (četvrtak) 2020. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u kinodvorani u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D                                                                                                                                                                           

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Kostrč,
 4. Prijedlog Odluke o davanju u zakup gospodarskog objekta-hladnjače za voće i povrće u vlasništvu Općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora,
 6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za objekt za kolektivno stanovanje,
 7. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ceste-asfaltiranja sokaka u Kopanicama,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana N.O. „Radiopostaja Orašje“  d.o.o. Orašje,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2019. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2019. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu LJZU „Ljekarna Orašje“ za 2019. godinu.

Predsjednik 

Mario Oršolić