Općinski načelnik

Ispis

StankoOpćinski načelnik je nositelj izvršne i upravne vlasti u okviru prava i dužnosti općine.
Načelnik predstavlja i zastupa općinu, provodi općinsku politiku, izvršava općinske propise i opće akte, stara se o organizaciji općinskih službi za upravu i uz pomoć rukovoditelja rukovodi tim službama, potpisuje općinske rashode, podnosi izvješća Općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike, izvršavanju općinskih propisa i drugih poslova iz svoje nadležnosti, osigurava suradnju s ombudsmanima, i dr.
Iako poslove iz svoje nadležnosti obavlja preko službi za upravu, Načelnik je uvijek dostupan za razgovor sa građanima i strankama, pa mu svoje predstavke, pritužbe, pohvalu ili prijedloge za rješavanje određenih pitanja iz njegove nadležnosti osim pisanim putem možete iznijeti i osobno po dogovorenom terminu.

Općinski načelnik je Stanko Vincetić (HDZ BiH).

Stanko Vincetić, iz Donje Mahale, rođen je 1978. godine, a završio je studij organizacije i informatike u Varaždinu. Oženjen je i otac troje djece. Obnašao je dužnost v.d. ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske - Orašje, a trenutno je i predsjednik Općinskog odbora HDZ BiH Orašje.