Služba za upravljanje imovinom

Ispis

Rua Nedi

Rua Nedi

Rukovoditeljica Službe: dr. sc. Ruža Nedić 
Tel: 031/712-322, lok. 230
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za upravljanje imovinom obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne,informacijsko-dokumentacijske i druge poslove i to:  izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine i imovinom nad kojom Općina ima pravo raspolaganja, a koja posebnim propisima nije stavljena u nadležnost druge službe; vođenje i ažuriranje registra općinske imovine (koji sadrži podatke za svaku nekretninu kako slijedi: pravni temelj stjecanja prava vlasništva odnosno prava raspolaganja Općine nad nekretninom, podatke o zaključenom ugovoru ili donesenom rješenju kojim se nekretnina daje na korištenje ili zakup, podatke o  trenutnom korisniku, rok na koji je nekretnina dodijeljena, visinu naknade i druge potrebne podatke); provođenje postupka raspolaganja imovinom sukladno odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, a naročito: pripremanje i provođenje postupka zaključenja ugovora o prodaji, razmjeni, davanju na korištenje, zakup, posudbu itd., obavljanje primopredaje nekretnine, te kontrola uporabe i naplate naknade za uporabu općinske imovine;  predlaganje načina raspolaganja i upravljanja imovinom Općine; utvrđivanje potreba i provođenje postupka javne nabavke roba, usluga i radova (oglašavanje, sudjelovanje u izradi općeg dijela tenderske dokumentacije i drugi poslovi vezani za javne nabavke koje ne radi nadležna služba ili komisija); praćenje rada terminala i vođenje evidencije o sredstvima ostvarenim njihovim radom; vršenje naplate parkiranja i obavljanje drugih poslova koji se odnose na upravljanje javnim parkiralištima sukladno Odluci o organiziranju i načinu naplate parkiranja;  izrada prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;  davanjemišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje donose nadležna tijela Županije i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.