Naziv
Nabava viljuškara
Nabava paletnih regala
Nabava urbane opreme
Dodatni radovi na rekonstrukciji dijela 8. ulice u Orašju - I faza
Nabava agregata
Nabava, isporuka i ugradnja - montaža kolske vage
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji sustava kanalske mreže za odvodnju oborinskih voda u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje
Održavanje programa DocuNova 2.0 i Datanova
Nabava i ugradnja opreme za sportsko kulturni centar Orašje
Dodatni radovi na izgradnji I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)
Dizajn, izrada i postavljanje jumbo i digitalnog bilborda
Dizajn, izrada i tiskanje promotivnog materijala
Izrada javnih priznanja
Izrada aplikacije "Virtualna šetnja za Poduzetničku zonu Dusine Orašje"
Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije dijela Osme ulice u Orašju - I faza
Asfaltiranje ulica u MZ Tolisa
Nabava i ugradnja lampi u objekt sportske dvorane
Rekonstrukcija sustava kanalske mreže za odvodnju oborinskih voda u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje
Nabava kompjuterske opreme
Sanacija divljih deponija
Proširenje javne rasvjete
Linijski prijevoz putnika na relaciji Oštra Luka-Bok-Tolisa-Donja Mahala-Orašje
Čišćenje šiblja i grmlja
Nabava tabli za nazive ulica po Mjesnim zajednicama
Rekonstrukcija dijela Osme ulice
Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Doma kulture u Tolisi
Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije ulica: Radničke u Oštroj Luki, Podbarja u Donjoj Mahali, Ribarske u Boku i ulice u Jenjiću
Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste u Boku - ulica Filipovići
Izrada revidiranog glavnog projekta Doma kulture u Tolisi
Košenje trave i korova u Poduzetničkoj zoni Dusine Orašje
Proširenje vodovodne mreže: dionica Draganovci-KPZ Orašje
Izgradnja ceste u Jugu II - Osma ulica u Orašju
Rekonstrukcija dijela Osme ulice (od Treće do Pete)
Prijevoz učenika na području općine Orašje u 2016./2017. godini
Nabava i montaža nadstrešnica za autobusna stajališta
Dodatni radovi na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice
Rekonstrukcija krova na Omladinskom domu
Radovi na rušenju i uklanjanju objekata na neizgrađenom građevinskom zemljištu
Izrada izmjena i dopuna regulacijskih planova Gospodarska zona i Zona za poduzetništvo I u Orašju
Pružanje usluga linijskog prijevoza putnika
Dodatni radovi na rekonstrukciji zgrade Općine Orašje
Nabava prijenosnog računala
Izgradnja (proširenje) javne rasvjete
Nabava računalne opreme
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže
Nabava i ugradnja natrijevih lampi javne rasvjete
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice
Pružanje bankarskih usluga
Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)
Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i sustav prijenosa za naseljena mjesta Ugljara i Donja Mahala
Sanacija cesta oštećenih izgradnjom kanalizacijske mreže
Nabava robe za unutarnje opremanje
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje u 2016. godini
Stručni nadzor nad izvođenjem radova nabave i ugradnje vanjske stolarije za školsko sportsku dvoranu u Orašju
Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje sportske dvorane - ugradnja instalacija
Nabava licence za antivirusni program u 2016. godini
Održavanje softvera Registar imovine
Izrada Glavnih projekata za sanaciju lokalne infrastrukture za projekt hitnog oporavka od poplava - FERP (II faza)
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade i Terminala u 2016. godini
Nabava vijenaca i cvijeća
Servisiranje i održavanje računalne opreme i klima uređaja
Nabava auto guma i akumulatora sa ugradnjom u 2016. godini
Servisiranje i održavanje službenih automobila u 2016. godini
Nadogradnja postojećeg video nadzornog sustava u objektu Carinskog terminala u Orašju
Izgradnja sportske dvorane - ugradnja instalacija
Nabava lož ulja za grijanje
Nabava goriva za vozila
Nabava tonera za pisače i fotokopirne aparate
Nabava robe široke potrošnje u 2016. godini
Isporuka tiskarskih usluga u 2016. godini
Nabava uredskog materijala i pribora u 2016. godini
Redovno održavanje javne rasvjete u 2016. godini
Rekonstrukcija zgrade Općine Orašje
Nabava i ugradnja vanjske stolarije na školsko sportskoj dvorani
Izrada Investicijsko-tehničke dokumentacije i Okolišne dokumentacije (uvjeti za urbanističku suglasnost) za projekt "Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada u općini Orašje" - ponovljeni postupak
Izgradnja I faze kanalizacijske mreže u Orašju (konzervacija radova)
Rekonstrukcija crpne stanice kanalizacije